รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

12 เม.ย. 66

รายงานแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
(ไตรมาสที่ 2/2566)  (ช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม  2566)