การจัดทำแผนจัดหาพัสดุของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา(ไตรมาสที่ 2/2566 (ช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม  2566)

12 เม.ย. 66

การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
(ไตรมาสที่ 2/2566 (ช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม  2566)