สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๕

15 พ.ย. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๕