สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

07 ต.ค. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕