ปรับแผนและเพิ่มเติมจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

04 ส.ค. 66

ปรับแผนและเพิ่มเติมจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

(รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

-หมวดครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง/ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธนูปการ

โครงการปรับปรุงทางจักรยานและทางเท้า  ถนนเทศบาล 6 ด้านซ้ายทาง (ช่วงปากทางเข้าสวนสาธารณะ บึงสีคิ้ว ถึงสุดเขตเทศบาลฯ) หมู่ที่ 4 ตำบลมิตรภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :