ประกาศงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสหนึ่ง (1 ต.ค. – 31 ต.ค.63)

11 ม.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆไตรมาสหนึ่ง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)