การจัดทำแผนจัดหาพัสดุแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

24 พ.ย. 66

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :