การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

25 พ.ย. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :