การจัดทำแผนจัดหาพัศดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ (ช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖)

05 ก.ค. 66

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  การจัดทำแผนจัดหาพัศดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองสีคิ้ว   ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ (ช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖)