การจัดทำงบรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13 ก.พ. 67

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน  ประจำเดือน ธันวาคม 2566  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :