เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจำปี  ๒๕๖๕

25 เม.ย. 65

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจำปี  ๒๕๖๕