เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562

14 ต.ค. 62

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562