เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสีคิ้ว เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช 2543

23 พ.ย. 61