ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๕

03 ส.ค. 65

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๕