ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕

18 พ.ค. 65

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕