ติดต่อเทศบาล

ติดต่อเทศบาล 

สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว

  ที่อยู่   888  ถนนเทศบาล 1  หมู่ที่ 2   ตำบลมิตรภาพ   อำเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา   30140

           E-mail : sikhio_888@hotmail.com

   โทร. 0-4498-6043  /  แฟกซ์  044-986040