ZERO Tolerance วันต่อต้านสากล เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมปฏิญาณตนร่วมพลังต่อต้านการทุจริต

09 ธ.ค. 64
📌วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.📌
👉ณ หอประชุมจันทึก 1 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว
👉เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมปฏิญาณตนร่วมพลังต่อต้านการทุจริต