การประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 (ผ่าน ไม่ผ่าน) ตรวจสอบได้

01 มี.ค. 66

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 (ผ่าน ไม่ผ่าน) ตรวจสอบได้ ผ่านเวปไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :