โครงการรวมพลังคนเทศบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565

09 ธ.ค. 65
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมโครงการรวมพลังคนเทศบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 ณ หอประชุมจันทึก 1 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :