28 ส.ค.61 (เวลา 14.00 น.) เทศบาลเมืองสีคิ้วซ้อมใหญ่แผนดับเพลิงประจำปี 2561

28 ส.ค. 61

28 ส.ค.61 (เวลา 14.00 น.) เทศบาลเมืองสีคิ้วซ้อมใหญ่แผนดับเพลิงประจำปี 2561 โดยมี อปท.และหน่วยงานใกล้เคียงร่วมซ้อ

มแผนในครั้งนี้ด้วย