13-14 เม.ย. 62 งานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวสีคิ้ว

18 เม.ย. 62

เมื่อวันที่ 13 – 14 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดขบวนแห่งนางสงกรานต์ งานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวสีคิ้ว ประจำปี 2562