ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

05 ม.ค. 67

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว📍
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล