🪫💡”กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่”🥚ภายใต้โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19 ต.ค. 66

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสีคิ้ว
🪫💡“กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่”🥚ภายใต้โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :