🐕‍🦺🐈โครงการ Adopt Don’t Shop กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ🐕‍🦺🐈📍หยุดทิ้ง 🐶น้องหมา-น้องแมว🐱

09 ก.ค. 67
🐕‍🦺🐈โครงการ Adopt Don’t Shop กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ🐕‍🦺🐈
📍หยุดทิ้ง 🐶น้องหมา-น้องแมว🐱
👉“เตือนแล้วนะ” ‼️ หากพบเห็นการกระทำผิด…ปรับทันที ‼️
⚖️พ.ร.บ. การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 23
🚫ห้าม มิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำใดๆ ให้สัตว์พ้นจากการ ดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร
👨‍⚖️มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท💰💸

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :