โครงการ “พัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองและครูในการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย

18 มิ.ย. 66
📆วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566
🏢เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดย นายทวีศักดิ์ แสนใจยา รองนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว และผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ร่วมอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองและครูในการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ นำไปปรับใช้ในทิศทางเดียวกัน
🧑‍💻โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมา ณ หอประชุมจันทึก 1 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :