โครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ชุมชนพ่อพระยาสี่เขี้ยว

19 พ.ค. 64

📌🦺วันที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประธานชุมชนพ่อพระยาสี่เขี้ยว คณะกรรมการชุมชน และอสม. ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณชุมชนพ่อพระยาสี่เขี้ยว 🦺🦺