โครงการ “จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา” ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)

21 ก.ย. 64
📢..วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.
📌ณ จุดรวบรวมขนของเสียอันตรายจากชุมชน
บริเวณลานศูนย์กำจัดขยะรวมเทศบาลเมืองสีคิ้ว
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา📌
👉นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
👉นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว
👉เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
👏ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานการจัดกิจกรรม
โครงการ “จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา”
ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ประจำปีงบประมาณ 2564
(ครั้งที่ 1)
👉โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชน
ในการคัดแยกขยะของเสียอันตรายชุมชน
และรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน
จากองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆจำนวน 14 อำเภอ
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 176 แห่ง
เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ
**********************************************************