โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

30 ส.ค. 62

วันที่ 19-28 สิงหาคม 2562เทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ทั้งหมด 19 ชุมชน)