โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

02 ส.ค. 62

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองสีคิ้วจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ฯ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และยาเสพติดให้โทษ ประจำปีงบประมาณ 2562