โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

18 มี.ค. 63

วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องตนเอง ณ หอประชุมจันทึก 1 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว