โครงการอบรมอาชีพทุกชุมชน เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2566

27 ก.พ. 66
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว
✍️นำโดย คณะผู้บริหาร เลขานุการเทศบาล
ผู้อำนวยการกอง และผู้เข้าอบรม ร่วมโครงการอบรมอาชีพทุกชุมชน เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2566✍️
👩‍💻หลักสูตรที่ 2 การส่งเสริมการตลาดและการขายของออนไลน์
👩‍💼วิทยากรโดย
คุณเมริยา ค้ำกูล
ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์