โครงการอบรมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

18 ก.ค. 62

วันที่ 18 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. โครงการอบรมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว