โครงการอบรมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำเดือน มีนาคม ประจำปี 2563

17 มี.ค. 63

วันที่ 19 มี.ค. 63 เทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดโครงการอบรมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำเดือน มีนาคม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมจันททึก 1