โครงการอบรมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน

08 ส.ค. 62

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองสีคิ้วจัดโครงการอบรมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน  ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปี 2562