โครงการอบรมธรรมะพัฒนาจิต “ค่ายพุทธบุตร” ประจำปี 2562

25 ก.ค. 62

วันที่ 25 ก.ค.62 เทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดโครงการอบรมธรรมะพัฒนาจิต “ค่ายพุทธบุตร” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมจันทึก 1