โครงการอบรมกฏหมายน่ารู้แก่ประชาชน

22 ก.ค. 65
📌วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
🏢เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดย
👉นายปวีณวัชร์ ธำมรงค์ปรีชาชัย รองนายกเทศมนตรี
👉คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน อสม. เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมกฏหมายน่ารู้แก่ประชาชน
⚖️👨‍⚖️วิทยากรผู้บรรยาย นำโดย นายสุชาติ สุทธิปัญญา ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว บรรยายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนในคดีอาญา ณ ห้องประชุมจันทึก 1 👨‍⚖️⚖️