โครงการสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2562

19 ก.ค. 62

วันที่ 19 ก.ค. 62 เวลา 09.30 โครงการสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว