โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส.

08 พ.ย. 66

📍วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองสีคิ้ว โดย พระครูอมรชัยคุณ เจ้าคณะตำบลสีคิ้ว เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดสุชัยคณาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูศรีปัญญาโสภณ เจ้าอาวาสวัดสิงหวนาราม นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส.” ร่วมกับวัดใหญ่สีคิ้ว วัดสิงหวนาราม วัดสุชัยคณาราม เทศบาลเมืองสีคิ้ว สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสีคิ้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีคิ้ว โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว และชุมชน📍