โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส.” ครั้งที่ ๓ ณ วัดสุชัยคณาราม

17 ม.ค. 67

📍วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองสีคิ้ว โดยพระครูอมรชัยคุณ เจ้าคณะตำบลสีคิ้ว เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดสุชัยคณาราม นายธีระศักดิ์ ภาควิวฒน์ รองนายกเทศมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส.” ครั้งที่ ๓ ณ วัดสุชัยคณาราม ร่วมกับวัดใหญ่สีคิ้ว วัดสิงหวนาราม วัดสุชัยคณาราม เทศบาลเมืองสีคิ้ว สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสีคิ้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีคิ้ว โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว และชุมชน📍