โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส.” ครั้งที่ ๒ ณ วัดใหญ่สีคิ้ว

13 ธ.ค. 66

📍วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองสีคิ้ว โดย พระอาจารย์สันติ มหิสฺสโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่สีคิ้ว นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส.” ครั้งที่ ๒ ณ วัดใหญ่สีคิ้ว ร่วมกับวัดใหญ่สีคิ้ว วัดสิงหวนาราม วัดสุชัยคณาราม เทศบาลเมืองสีคิ้ว สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสีคิ้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีคิ้ว โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว และชุมชน📍