โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด Committed Solve Narcotics Problem With Strong Determination

05 ก.ค. 62

วันที่ 5 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด Committed Solve Narcotics Problem With Strong Determination ณ ห้องประชุมจันทึก 1