โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปีงบประมาร 2562

02 ก.ค. 62

วันที่ 2 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปีงบประมาร 2562 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ งานด้านสาธารณสุข ณ หอประชุมจันทึก 1