โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 1,รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3)

20 พ.ค. 67
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
#เทศบาลเมืองสีคิ้วได้จัดอบรม..โครงการอบรมหมอประจำบ้านในพระราชประสงค์ กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (8 พ.ค 67),รุ่นที่ 2 (14 พ.ค. 67) และรุ่นที่ 3 (17 พ.ค. 67) ณ หอประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :