โครงการฝึกอบรม สัมสนา และประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

07 ก.พ. 66

#ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสีคิ้ว
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินโครงการฝึกอบรม สัมสนา และประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมประชาคม รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
(ตามตารางการประชุมประชาคมฯ)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :