โครงการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

28 ก.พ. 65

📌เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 – 20.00  น.
👉👉เทศบาลเมืองสีคิ้ว  ลงพื้นที่ทั้ง 19  ชุมชน
🙋‍♂️🙋‍♀️🙋จัดทำโครงการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อประชุมประชาคมรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)🙋‍♂️🙋‍♀️🙋‍♂️