โครงการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

28 มี.ค. 65

📌เมื่อวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น.
👉👉เทศบาลเมืองสีคิ้ว โดยเขตที่ 2 ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านโนนกุ่มเหนือ และชุมชนโนนกุ่มใต้ ณ ศาลาประชาคมชุมชนโนนกุ่มใต้ 👈👈
🙋‍♂️🙋‍♀️🙋จัดทำโครงการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อประชุมประชาคมรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)🙋‍♂️🙋‍♀️🙋‍♂️