โครงการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ระยะที่ 2

17 ธ.ค. 62

วันที่ 11-17 ธ.ค. 62 เวลา 17.00 น. – 21.30 น. โครงการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ระยะที่ 2 (ทั้งหมด 19 ชุมชน ในเเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว)