โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประจำปี 2562

28 มิ.ย. 62

วันที่ 28 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองสีคิ้วจัด โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประจำปี 2562 “กฏหมายแพ่งและพาณิชย์, กฏหมายอาญาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราขการ พ.ศ 2540” ณ หอประชุมจันทึก 1