โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประจำปี 2563

26 ส.ค. 63

วันที่ 26 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว