โครงการฝึกอบรมอาชีพทุกชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรที่ 3 การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน”

27 ก.ค. 66
#ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว📍
✍️เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพทุกชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรที่ 3 การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน” กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน 🪴
👉ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ในเวลาราชการ (งานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองสีคิ้ว) 📱☎️โทร. 044-986043 ต่อ 22